REKLAMACJE

KONTAKT W SPRAWIE REKLAMACJI

Hurtimex S.A.

90-640 Łódź Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42

tel. 42 639 15 95 / fax 42 639 15 77

e-mail: e-sklep@kanz.pl


PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Reklamacje można składać na formularzu zwrotu towaru [do pobrania ze strony:


Formularz zwrotu towaru


3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar wraz z fakturą. Na przesyłce należy umieścić napis „Internet”.

5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.